Què és el Coaching?

Què és el Coaching?
El coaching professional és un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu amb clients que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional.

En què consisteix una procés de Coaching?
Un procés de Coaching es realitza mitjançant sessions individuals, i per obtenir resultats notables que perdurin en el temps, és recomanable realitzar un mínim de 4 sesiones (una sessió cada 15 dies).

Una sesión dura,ca 45 min, i és una conversa, entre el Coach i el Coachee (client) que s’inicia revisant les expectatives del client i creant el context per al tema a tractar. Un cop el coachee ha exposat el motiu principal que el porta a la sessió, comença la dansa de preguntes (del Coach) i respostes (Coachee), amb l’objectiu de determinar la situació i poder trobar una interpretació que obri noves possibilitats per millorar-la.

Quines àrees es poden millorar mitjançant el Coaching Professional / Personal

-Gestió del estrès.
-Desmotivación.
-La Comunicació
-Canvis en la vida personal i laboral.
-La manera com afrontem una malaltia

Susana Serna

sld-_0015_count