Canciones gratis
Llámanos: 937 314 172
¿En que podemos ayudarte?

Análisis Clínicos

  Servei / Tratamiento:

  En el Centre Mèdic Sant Martí te ofrecemos un servicio completo en el ámbito de los análisis clínicos, desde las analíticas de sangre o de orina más sencillas, análisis de intolerancias alimentarias, análisis del biorritmo de la melatonina hasta las evaluaciones genéticas más complejas.

  Nuestro equipo de profesionales especializados, junto con el apoyo de herramientas tecnológicas de última generación, harán un diagnóstico final, fiable y riguroso. El objetivo es poder hacer un seguimiento o desarrollar una serie de acciones para prevenir ciertas enfermedades, como sucede en el caso de las evaluaciones genéticas.

  A200. Análisis de intolerancias alimentarias.

  En la actualidad, con cierta frecuencia se producen reacciones anormales a ciertos alimentos. Podemos diferenciar entre dos tipos de reacciones: las tóxicas y las no tóxicas. Es dentro de este último grupo donde encontramos las conocidas intolerancias alimentarias o reacciones no al·alérgicas no inmunes. Estas afectan a nuestra salud y se pueden manifestar de forma visible a través de afecciones gastrointestinales o dermatológicas principalmente. Pueden estar provocadas por la presencia de ciertas sustancias químicas o aditivos a los alimentos o como resultado de déficits enzimáticos.
  Les intolerancias alimentarias están mediadas por anticuerpos IgG frente a proteínas alimentarias, y son diferentes a las al·alergias alimentarias que están mediadas por anticuerpos IgE.
  Si tienes alguna sintomatología y piensas que puedes sufrir algún tipo de intolerancia alimentaria, al Centro médico Sant Martí t'ajudarem lo identifican. mediante el Test A200 de Análisis de intolerancias alimentarias, determinaremos la presencia de anticuerpos IgG frente a más de 200 proteínas de alimentos propios de la dieta mediterránea.
  Elanálisis A200 está indicado si presentas alguna sintomatología sin diagnóstico como trastornos gastrointestinales (dolores, diarreas, estreñimiento, gastritis…), Dermatología (picor, acné…), neurológicos (dolor de cabeza, mareos, migraña…), psicológicos (ansiedad, depresión…), respiratorios (bronquitis, la…), entre otros. Generalmente los síntomas no mejoras con el tratamiento habitual. Con la eliminación de la dieta de aquellos alimentos con niveles de IgG anormales (hipersensibilidad), se consigue una notable mejora en un alto porcentaje de pacientes,ca.

  A200 Test tolerància alimentària

  ácidos Grasos. Evaluación del perfil de ácidos grasos.

  Los àcids grassos són els principals constituents dels triglicèrids, que són els lípids alimentaris als quals comunament denominem com a greixos. Són molècules essencials per a la vida. Ens proporcionen energia i tenen un paper fonamental en la composició de les membranes cel·lulars i en la síntesi de les hormones.

  Normalment es relaciona la ingesta de greixos amb el sobrepès, però en realitat el consum de greixos és essencial per a la salut. La nostra dieta presenta un excés de greixos saturats, trans i omega 6, i un defecte d’omega 3. Aquesta circumstància incrementa el risc que tenim de patir malalties cardiovasculars, neurodegeneratives, accidents cerebrovasculars i càncer.
  En el Centre Mèdic Sant Martí podem fer una avaluació del perfil d’àcids grassos, que consisteix en un anàlisi de l’existència dels diferents tipus d’àcids grassos: saturats, trans, mono insaturats i poliinsaturats. Un equilibri en el consum d’aquests és essencial per a la salut. Elanàlisi del perfil d’àcids grassos en eritròcits és un indicatiu dels àcids grassos que es depositen a les membranes cel·lulars, i està indicat en persones amb malalties inflamatòries, immunològiques o al·lèrgiques, amb malalties cardiovasculars, o per a persones que vulguin cuidar la seva salut de manera proactiva.

  Àcids grassos

  Test d’activitat de l’enzim DAO


  Aquest test consisteix en una anàlisi de sang que ens permet conèixer si la migranya pot tenir un origen alimentari. Molts dels aliments que mengem a diari tenen histamina. Aquesta és una molècula que en condicions normals no representa cap problema perquè es metabolitza gràcies a un enzim anomenat Diamina Oxidasa (DAO). El problema sorgeix quan hi ha un dèficit d’aquest enzim i es produeix una acumulació d’histamina en sang, que és conegut amb el nom de dèficit de DAO, histaminosis alimentaria o intolerància a la histamina.
  Els símptomes associats al dèficit de DAO són diversos. Sovint es relacionen amb diverses patologies cròniques i també pot ser el factor desencadenant de la crisi de migranya. Es diferencia de l’al·lèrgia alimentaria en que aquest dèficit de l’enzim no es relaciona amb un aliment en concret.
  Per a poder diagnosticar aquest dèficit, al Centre Mèdic Sant Martí, els nostres professionals realitzaran l’anàlisi DAO Plus, que avalua l’activitat de l’enzim DAO en sang. Està indicat en casos de migranya i altres cefalees vasculars, alguns trastorns gastrointestinals, Dermatología, dolors osteopàtics i musculars o fatiga crònica entre d’altres. D’aquesta manera, pacients que pateixen aquests símptomes diversos, poden rebre un tractament eficaç que millorarà la seva qualitat de vida.
  DAOPlus

  Nutrigen. Evaluación genética de los efectos de los alimentos sobre nuestra salud.

  Cada persona és diferent genèticament, i és precisament la genètica la que pot condicionar que desenvolupem certes malalties multifactorials en les que intervenen factors de risc genètics i factors ambientals.

  La nutrició afecta directament en la nostra salut i els aliments poden afectar de manera diferent a cada persona. La diferent resposta als aliments entre individus pot ser el resultat de polimorfismes genètics. Segons això, hi ha determinats aliments que poden tenir una acció protectora envers determinades malalties, i també pot passar el contrari. L’objectiu principal és poder prevenir certes malalties a través de la nutrició, i la dieta més saludable serà aquella que s’adapti al perfil genètic de la persona.

  Si vols conèixer quins aliments fan augmentar o disminuir la probabilitat de desenvolupar determinades malalties, o tens antecedents familiars de certes malalties, el perfil genètic NutriGen ens permetrà dissenyar una dieta personalitzada segons les condicions genètiques de la persona.

  Elanàlisi genètic avalua 32 polimorfismes en 20 gens relacionats amb les primeres fases de la detoxificació hepàtica, malaltia cardiovascular, inflamació, metabolisme de la glucosa i control de pes, entre otros. Una vez hecho el análisis y obtenidos los resultados, al Centre Mèdic Sant Martí et facilitarem la informació obtinguda i et proporcionarem algunes recomanacions preventives personalitzades a nivell de nutrició i relacionades amb un estil de vida sana.

  NutriGen

  Avaluació Genètica de Predisposició a la Malaltia d’Alzheimer

  La malaltia d’Alzheimer és un patologia neurològica irreversible que es manifesta amb un deteriorament cognitiu progressiu i una sèrie de trastorns conductuals. En la actualidad, aquesta malaltia afecta el 5-10% de la població per sobre dels 65 años.

  Hi ha diversos factors que poden fer augmentar les probabilitats de patir la malaltia, com l’edat, la genètica i d’altres com l’ús de pesticides, la hipertensió arterial o ser fumador actiu. Un factor de risc important, és tenir un familiar afectat per Alzheimer.

  Existeix la possibilitat de fer un diagnòstic precoç de la malaltia, a través de l’anàlisi AD Gen, que analitza 5 gens relacionats amb el desenvolupament de la patologia.

  esta avaluació genètica de la predisposició a la malaltia d’Alzheimer, està especialment indicada en casos de pacients amb antecedents familiars, pacientes con alteraciones cognitivas o sin ningún tipo de síntoma, que vulguin determinar el risc genètic de patir la malaltia. Este anàlisi AD Gen permetrà determinar si ets portador de certes variants genètiques de risc i si és el cas poder dur a terme un major control mèdic.

  ADGen Evaluación genética de la predisposición a la enfermedad de Alzheimeer

  Alteracions del Son

  Mentre dormim restablim el nostre equilibri físic i psicològic bàsic. Per això el dormir és una activitat necessària. La durada del somni nocturn és diferent en cada persona, i dependrà de l’edat, l’estat emocional i l’estat de salut de la persona, entre d’altres factors.
  És important parlar de la melatonina, una hormona produïda principalment en la glàndula pineal, que actua com a inductora del son. La seva secreció ve determinada per factors ambientals com la il·luminació, la temperatura o les estacions de l’any, i factors endògens com l’edat i l’estrès. La melatonina participa en una gran quantitat de funcions fisiològiques i de processos cel·lulars, neuroendocrins i neurofisiològics. És l’encarregada principal de regular el cicle son-vigília.
  Entorn els 6-12 meses de vida es comença a secretar la melatonina i va augmentant fins aproximadament els 40 años. La secreció de melatonina màxima es produeix entre les 3 i les 5 de la matinada, i va disminuint progressivament. A partir dels 50 años, es produeix una alteració del son amb un adormiment més d’hora del normal i una falta de son durant la matinada. El contrari passa en els adolescents i adults joves, amb la manca de son durant la nit i una disminució de la capacitat de vigilància durant el matí.
  Si pateixes alguna alteració dels nivells de melatonina, al Centre Mèdic Sant Martí t’ajudarem amb un anàlisi del bioritme de la melatonina. Aquesta prova consisteix en la determinació dels nivells de melatonina en saliva durant diversos moments de la nit, i permetrà obtenir el bioritme de la melatonina del pacient i detectar qualsevol alteració.
  Este anàlisi de les alteracions del son està indicat en persones amb horaris laborals rotatius que presenten alteracions del son, persones amb estrès, o persones que viatgen amb freqüència i pateixen els efectes del jet-lag. Les mostres les pren el propi pacient al seu domicili i les porta al matí següent per analitzar-les. Contacta amb el Centre Mèdic Sant Martí si necessites més informació.
  Alteracions del son

  Estrès Oxidatiu

  La oxidació és un procés bioquímic de pèrdua i captació d’electrons, fonamental per a la vida. La seva importància radica en que participa en l’obtenció de l’energia cel·lular. Quan l’equilibri entre prooxidants i antioxidants es veu alterat, es produeix l’estrès oxidatiu, responsable de l’envelliment prematur i manté relació amb certes malalties cardiovasculars, neurològiques, degeneratives i també en certs tipus de càncer.
  Aquest desequilibri por produir-se per una producció excessiva d’espècies reactives d’oxigen (EROs) o per uns mecanismes antioxidants deficients. Els perfils analítics d’estrès oxidatiu avaluen les principals reaccions produïdes per una producció excessiva d’EROs com la oxidació de lípids, proteïnes, carbohidrats, i oxidació de l’ADN. I també els metalls prooxidants i les proteïnes fixadores dels metalls.
  Elavaluació de l’estat oxidatiu està recomanat a persones que tinguin antecedents personals de familiars que hagin patit excés oxidatiu. També en aquelles que vulguin controlar el procés d’envelliment i vulguin prevenir certes malalties relacionades amb l’estrès oxidatiu.

  Estrès Oxidatiu

  Permeabilitat intestinal

  L’epiteli de l’intestí prim té una doble funció. Per una banda col·labora en la digestió i absorció de nutrients, i per l’altra actua com a barrera enfront de compostos tòxics i macromolècules.

  La permeabilitat intestinal fa referencia a la propietat de les membranes del tracte intestinal de permetre el pas de diverses macromolècules. Aquesta permeabilitat pot veure´s alterada, i afectar a diverses funcions com la de barrera de la mucosa intestina, produint-se un augment del pas de substàncies no desitjades al torrent sanguini a causa de l’increment de la permeabilitat intestinal o síndrome de l’intestí foradat, que se relaciona con numerosas enfermedades intestinales y sistémicas.

  En consecuencia, la integritat física i funcional de l’intestí és fonamental per a la salut. Elanàlisi de la permeabilitat intestinal és una prova funcional que avalua el pas de diferents macromolècules a través de la barrera epitelial.

  Aquest anàlisi o test PI consisteix en l’administració de substàncies no metabolitzable de diferent pes molecular, com el mannitol o la lactulosa. L’anàlisi quantifica el percentatge d’eliminació i del d’absorció en orina. El test PI està indicat en pacients que pateixen malalties cròniques intestinals, i en pacients amb malalties inflamatòries o immunitàries també de tipus crònic. Contacta amb el Centre Mèdic Sant Martí per a més informació.

  Permeabilitat Intestinal

   

  sld-_0015_count

  Detalles

  • Tipo servicio: Análisis Clínico - Proves d'Alt Valor

  Servicios Relacionados

  Volver al principio

  Traducción

  EspañolCatalà